INDICADORS GENT GRAN

NO INCLOU ESPLAI LA VILA. UGGA PARCIAL

SOBRE EL TOTAL REGISTRAT
Indicador: Taxa cobertura poblacional 2018. Total amb més de 65
Resultat:4.91 amb un població acumulada de N=221
DefinicióEficàcia en arribar a població igual o més gran de 65 anys
CàlculQuocient entre el nombre d"usuaris i la població igual o més gran de 65 anys (%)
Font:Elaboració pròpia anual amb el total de persones actives ( 2 anys sense cap activitat = Baixa) i IDESCAT 2016
Indicador: Taxa cobertura poblacional 2018. Dones amb més de 65.
Resultat:5.94 amb un població acumulada de N=152
DefinicióEficàcia en arribar a la població dones igual o més gran de 65 anys
CàlculQuocient entre el nombre d"usuaris i la població dones igual o més gran de 65 anys (en %)
Font:Elaboració pròpia anual amb el total de persones actives ( 2 anys sense cap activitat = Baixa) i IDESCAT 2016
Indicador: Taxa cobertura poblacional 2018.Homes amb més de 65.
Resultat:3.44 amb un població acumulada de N=67
DefinicióEficàcia en arribar a la població honmes igual o més gran de 65 anys
CàlculQuocient entre el nombre d"usuaris i la població homes igual o més gran de 65 anys (en %)
Font:Elaboració pròpia anual amb el total de persones actives ( 2 anys sense cap activitat = Baixa ) i IDESCAT 2016