AVALUACIÓ ACTIVITAT

Puntuació global:4.81
(Mitjana aritmètica de resultats entre 1 i 5)


Població inscrita

Tothom Homes Dones Altres o no def
11 0 11 0Mitjana d'edat

Tothom Homes Dones Altres o no def
77.82 0 77.82 0