AVALUACIÓ ACTIVITAT

Puntuació global:2.46
(Mitjana aritmètica de resultats entre 1 i 5)


Població inscrita

Tothom Homes Dones Altres o no def
8 5 3 0Mitjana d'edat

Tothom Homes Dones Altres o no def
74.63 77.6 69.67 0