AVALUACIÓ ACTIVITAT

Puntuació global:4.21
(Mitjana aritmètica de resultats entre 1 i 5)


Població inscrita

Tothom Homes Dones Altres o no def
12 7 5 0Mitjana d'edat

Tothom Homes Dones Altres o no def
72.83 75.14 69.6 0