AVALUACIÓ ACTIVITAT

Puntuació global:4.6
(Mitjana aritmètica de resultats entre 1 i 5)


Població inscrita

Tothom Homes Dones Altres o no def
11 0 11 0Mitjana d'edat

Tothom Homes Dones Altres o no def
70.18 0 70.18 0