AVALUACIÓ ACTIVITAT

Puntuació global:4.32
(Mitjana aritmètica de resultats entre 1 i 5)


Població inscrita

Tothom Homes Dones Altres o no def
18 3 15 0Mitjana d'edat

Tothom Homes Dones Altres o no def
73.17 67.33 74.33 0