AVALUACIÓ ACTIVITAT

Puntuació global:4.43
(Mitjana aritmètica de resultats entre 1 i 5)


Població inscrita

Tothom Homes Dones Altres o no def
10 0 10 0Mitjana d'edat

Tothom Homes Dones Altres o no def
77.3 0 77.3 0