AVALUACIÓ ACTIVITAT

Puntuació global:4.03
(Mitjana aritmètica de resultats entre 1 i 5)


Població inscrita

Tothom Homes Dones Altres o no def
15 0 15 0Mitjana d'edat

Tothom Homes Dones Altres o no def
74.67 0 74.67 0