AVALUACIÓ ACTIVITAT

Puntuació global:4.86
(Mitjana aritmètica de resultats entre 1 i 5)


Població inscrita

Tothom Homes Dones Altres o no def
16 2 14 0Mitjana d'edat

Tothom Homes Dones Altres o no def
75.19 82 74.21 0