AVALUACIÓ ACTIVITAT

Puntuació global:4.92
(Mitjana aritmètica de resultats entre 1 i 5)


Població inscrita

Tothom Homes Dones Altres o no def
16 3 13 0Mitjana d'edat

Tothom Homes Dones Altres o no def
71.31 69 71.85 0