AVALUACIÓ ACTIVITAT

Puntuació global:4.29
(Mitjana aritmètica de resultats entre 1 i 5)


Població inscrita

Tothom Homes Dones Altres o no def
7 7 0 0Mitjana d'edat

Tothom Homes Dones Altres o no def
68.83 68.83 0 0