AVALUACIÓ ACTIVITAT

Puntuació global:4.95
(Mitjana aritmètica de resultats entre 1 i 5)


Població inscrita

Tothom Homes Dones Altres o no def
7 0 7 0Mitjana d'edat

Tothom Homes Dones Altres o no def
74 0 74 0